CakeDeliver Kek 3D Penghantaran KL/JB/Penang Malaysia

Ganjaran

Jika anda mendaftar atau membeli kek, anda boleh menjadi ahli CakeDeliver. Nikmati pembelian pertama dan mata bonus penyepaduan berikutnya. Anda mesti menerima dan mematuhi Terma dan Syarat Program Mata Ahli kami, ahli program kesetiaan CakeDeliver penafsiran akhir semua. Semua pelanggan CakeDeliver akan berdasarkan kepada tingkah laku pembelian mereka atau menikmati konsesi.

Faedah ahli: Ahli CakeDeliver boleh menikmati semua jenis promosi, anda boleh menikmati tempat-tempat membeli-belah dan mata ganjaran.

Perolehan Mata Beli-belah: untuk mendapatkan mata dalam membeli-belah yang berjaya di CakeDeliver, pelbagai sifat produk yang berbeza akan mengumpulkan mata-mata belanja. Selain barang-barang yang luar biasa, hadiah barangan, barang-barang berjenama CakeDeliver, semua barang-barang membeli-belah ditetapkan dalam arahan seterusnya perniagaan.

Titik Kesahan: mata akaun mana-mana ahli, yang sah untuk kehidupan asas.

Semak mata: Ahli boleh melayari laman web dalam akaun saya untuk menyemak mata.

Penebusan Mata

Mata barangan penebusan adalah satu cara yang sepenuhnya penting untuk pertukaran komoditi harga yang lebih baik, akaun ahli untuk integrasi langsung tidak boleh ditebus dengan wang tunai.

Apabila pertukaran barangan, mata yang dikehendaki akan ditolak secara automatik, jika mata yang mencukupi tidak dapat dibeli, sila pilih mata lain untuk penebusan barangan atau penebusan mata dagangan barangan.

Nikmati komoditi pertukaran polisi dan keselamatan kembali sedia ada. Penebusan Mata berlaku apabila keseluruhan pulangan komoditi tunggal, sistem secara automatik akan memulangkan mata yang sama, sementara kesahan mata yang sama; apabila penebusan mata barangan atau penggantian dan pulangan bahagian, mata akaun sah akan dikemas kini secara automatik.

Penafian

Terima kasih kerana melawat program kesetiaan CakeDeliver, program ini disediakan oleh CakeDeliver. Terma dan syarat program di atas, bersama-sama dengan terma dan syarat yang berkaitan dengan sebarang kandungan promosi yang berkaitan dengan program ini, sistem itu merupakan keseluruhan perjanjian antara Ahli Program dan CakeDeliver. CakeDeliver Jika anda menjadi ahli, anda boleh menyertai program ini dan telah menerima syarat, syarat, batasan dan keperluan ini. Sila ambil perhatian bahawa penggunaan laman CakeDeliver dan keanggotaan anda juga tertakluk kepada laman web sering dikemas kini di CakeDeliver semua terma, syarat, sekatan dan keperluan, sila baca terma dan syarat ini dengan berhati-hati.

Perubahan Perjanjian

CakeDeliver boleh mengubah syarat mereka sendiri jika tiada notis khas, apa-apa terma dan syarat lain CakeDeliver atau apa-apa aspek keahlian program anda. Sebarang perubahan kepada peruntukan ini akan dimasukkan dalam kemas kini dari segi CakeDeliver. Sekiranya sebarang perubahan didapati tidak sah, dimansuhkan atau atas apa-apa sebab yang tidak boleh dikuatkuasakan, maka perubahan itu boleh dipisahkan dan tidak mempengaruhi perubahan keadaan lain atau kesahan atau penguatkuasaan. Sebaik sahaja kami menukar istilah ini, penggunaan berterusan CakeDeliver anda adalah penerimaan anda terhadap perubahan.

Penamatan

CakeDeliver tanpa notis untuk memilih untuk menamatkan semua atau sebahagian rancangan, atau menamatkan pelan keahlian anda. Walaupun Eslite tidak memerlukan atau menguatkuasakan kepatuhan anda ketat dengan ketentuan ini, itu tidak merupakan pengabaian hak-hak orang kepunyaan CakeDeliver. Jika anda menutup akaun pelanggan CakeDeliver, anda akan kehilangan keahlian anda. Bagi ahli yang dibatalkan, anda tidak boleh menuntut sebarang hak atau CakeDeliver untuk tuntutan ini.

Batasan Liabiliti

Selain batasan dan pengecualian yang lain, syarat penggunaan CakeDeliver yang ditetapkan, dalam had yang dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan Malaysia oleh Program Mata Ahli yang timbul atau berkaitan dengan apa-apa kerosakan langsung, tidak langsung, khas, insiden atau punitif akibat, atau ganti rugi lain dari mana-mana sifat, pengarah CakeDeliver, pegawai, pekerja, ejen atau wakil lain bertanggungan dalam apa jua keadaan. Tanggungjawab CakeDeliver sepenuhnya, sama ada dalam kontrak, jaminan, tort atau sebaliknya di bawah tanggungjawab (termasuk kecuaian), tidak melebihi nilai barang dan jumlah tuntutan yang berkaitan dengan pembelian anda. Pengecualian dan batasan ini akan berada dalam batas maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dan dibatalkan atau tetap berlaku selepas penamatan pelan keahlian anda.