CakeDeliver Kek 3D Penghantaran KL/JB/Penang Malaysia

Dasar Data

Dasar dan tujuan dasar

Dasar Perlindungan Data Syarikat kami merujuk kepada komitmen kami untuk merawat maklumat pekerja, pelanggan, pihak berkepentingan dan pihak berkepentingan lain dengan penuh perhatian dan kerahsiaan.

Dengan dasar ini, kami memastikan bahawa kami mengumpulkan, menyimpan dan mengendalikan data secara adil, telus dan dengan hormat terhadap hak individu.

Skop

Dasar ini merujuk kepada semua pihak (pekerja, calon pekerjaan, pelanggan, pembekal dan lain-lain) yang menyediakan sebarang maklumat kepada kami.

Siapa yang dilindungi di bawah Dasar Perlindungan Data?

Pekerja syarikat dan anak-anak syarikatnya mesti mengikut dasar ini. Kontraktor, perunding, rakan kongsi dan mana-mana entiti luaran lain juga dilindungi. Pada dasarnya, dasar kami merujuk kepada sesiapa yang kami bekerjasama atau bertindak bagi pihak kami dan mungkin memerlukan akses sesekali kepada data.

Elemen dasar

Sebagai sebahagian daripada operasi kami, kami perlu mendapatkan dan memproses maklumat. Maklumat ini termasuk data luar talian atau dalam talian yang membuat orang dapat dikenalpasti seperti nama, alamat, nama pengguna dan kata laluan, jejak kaki digital, gambar, nombor keselamatan sosial, data kewangan dll.

Syarikat kami mengumpul maklumat ini secara telus dan hanya dengan kerjasama dan pengetahuan penuh pihak-pihak yang berminat. Sebaik sahaja maklumat ini tersedia kepada kami, peraturan berikut dikenakan.

Data kami akan:

Tepat dan sentiasa terkini

Dikumpulkan secara adil dan untuk tujuan yang sah sahaja

Diproses oleh syarikat dalam batas perundangan dan moralnya

Dilindungi daripada sebarang akses tanpa izin atau tidak sah oleh pihak dalaman atau luaran

Data kami tidak akan:

Berkomunikasi secara tidak rasmi

Disimpan lebih daripada masa yang ditentukan

Dipindahkan ke organisasi, negara atau negara yang tidak mempunyai dasar perlindungan data yang mencukupi

Diagihkan kepada mana-mana pihak selain daripada yang dipersetujui oleh pemilik data (mengecualikan permintaan yang sah dari pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang)

Di samping cara mengendalikan data syarikat itu mempunyai kewajipan langsung ke arah orang yang kepadanya data itu dimiliki. Khususnya kita mesti:

Biar orang tahu mana data mereka dikumpulkan

Beritahu orang tentang cara kami memproses data mereka

Beritahu orang tentang siapa yang mempunyai akses kepada maklumat mereka

Mempunyai peruntukan dalam kes kehilangan data, rosak atau berkompromi

Benarkan orang meminta kami mengubah, menghapus, mengurangkan atau membetulkan data yang terdapat dalam pangkalan data kami

Tindakan

Untuk melaksanakan perlindungan data kami komited untuk:

Hadkan dan memantau akses kepada data sensitif

Membangunkan prosedur pengumpulan data telus

Melatih pekerja dalam langkah privasi dan keselamatan dalam talian

Bina rangkaian selamat untuk melindungi data dalam talian dari cyberattacks

Menubuhkan prosedur yang jelas untuk melaporkan pelanggaran privasi atau penyalahgunaan data

Termasuk klausa kontrak atau menyampaikan pernyataan mengenai cara kami mengendalikan data

Menubuhkan amalan perlindungan data (pemotongan dokumen, kunci selamat, penyulitan data, sandaran kerap, kebenaran akses dan sebagainya)

Peruntukan perlindungan data kami akan muncul di laman web kami.

Akibat Disiplin

Semua prinsip yang dijelaskan dalam dasar ini mesti diikuti secara ketat. Pelanggaran garis panduan perlindungan data akan menyebabkan tindakan disiplin dan mungkin tindakan undang-undang.