CakeDeliver Kek 3D Penghantaran KL/JB/Penang Malaysia

Dasar Privasi

Sebelum anda menggunakan perkhidmatan kedai dalam talian kami, pastikan anda membaca dengan teliti dan teliti memahami Pernyataan ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang keraguan tentang Kenyataan ini, anda boleh berunding dengan kakitangan perkhidmatan pelanggan kedai online kami. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Pernyataan ini atau mana-mana kandungan Pernyataan ini selepas anda membacanya, sebaiknya anda berhenti pendaftaran dengan serta-merta. Sekiranya anda menggunakan perkhidmatan kedai dalam talian kami dalam apa cara sekalipun, anda akan dianggap telah menerima semua kandungan Pernyataan ini.

CakeDeliver (selepas ini dirujuk kepada "Kami") sangat menghormati dan melindungi maklumat peribadi para pengguna secara ketat. Apabila anda menggunakan perkhidmatan kedai dalam talian kami, kami akan mengumpulkan, menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda mengikut Dasar ini. Polisi ini mengandungi terma dan syarat mengenai bagaimana kami mengumpul, menyimpan, menggunakan, berkongsi dan melindungi maklumat peribadi anda. Melalui Dasar ini, kami ingin memperkenalkan dengan jelas kepada anda bagaimana kami menangani maklumat peribadi anda. Oleh itu, kami menasihati anda untuk membaca Polisi ini sepenuhnya untuk memahami cara melindungi hak privasi anda. Sekiranya anda mempunyai sebarang keraguan tentang Polisi ini, anda boleh menghubungi kami melalui cara hubungan yang diterbitkan di kedai dalam talian kami. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan sebarang kandungan Polisi ini, sebaiknya berhenti menggunakan perkhidmatan kedai dalam talian kami dengan segera. Jika anda menggunakan perkhidmatan kedai dalam talian kami dalam apa cara sekalipun, anda akan dianggap bersetuju bahawa kami boleh menggunakan dan melindungi maklumat peribadi anda menurut Polisi ini.

Skop Permohonan

Untuk menyediakan pengguna dengan perkhidmatan yang lebih baik, berkualiti tinggi, lebih peribadi adalah usaha kami yang gigih. Kami juga ingin menyediakan lebih banyak kemudahan untuk kehidupan anda melalui perkhidmatan kami. Polisi ini digunakan untuk semua perkhidmatan yang disediakan oleh kedai dalam talian kami. Apabila anda melawat kedai dalam talian kami dan / atau log pada mana-mana pelanggan yang berkenaan untuk menggunakan perkhidmatan kedai dalam talian kami, Polisi ini akan dikenakan.

Terutama, Dasar ini tidak terpakai bagi apa-apa perkhidmatan yang disediakan oleh mana-mana pihak ketiga kepada anda. Sebagai contoh, apabila mana-mana syarikat pengangkutan di laman web kami menyediakan perkhidmatan kepada anda melalui kedai online kami, apa-apa maklumat yang anda berikan kepada syarikat tidak ditadbir oleh Polisi ini.

Bagaimana Kami Kumpulkan Maklumat

Kami mengumpul maklumat untuk memberi anda perkhidmatan yang lebih baik, berkualiti tinggi dan lebih peribadi. Kami mengumpul maklumat dengan cara berikut:

1. Maklumat yang anda berikan kepada kami Maklumat yang anda isi dan / atau serahkan apabila anda mendaftarkan akaun CakeDeliver atau menggunakan perkhidmatan kedai online kami, termasuk nama, jantina, tarikh lahir, Kad Pengenalan (jika ada). nombor kad, nombor telefon, e-mel, alamat, dan maklumat tambahan (seperti wilayah dan bandar yang anda ada, kod pos, dll.)

2. Maklumat yang dikumpul oleh kami apabila anda menggunakan perkhidmatan kedai dalam talian kami. Untuk memberi anda perkhidmatan yang diperlukan oleh anda dan mengoptimumkan perkhidmatan tersebut, kami akan mengumpulkan maklumat mengenai perkhidmatan yang anda gunakan, yang termasuk:

Apabila anda menggunakan perkhidmatan kedai dalam talian kami atau melawat laman web kedai dalam talian kami, CakeDeliver secara automatik akan menerima dan merekodkan maklumat pada penyemak imbas dan komputer anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada alamat IP anda, jenis penyemak imbas, bahasa digunakan, tarikh dan waktu lawatan, maklumat tentang ciri-ciri perisian dan perkakasan dan rekod pada halaman web yang diperlukan oleh anda; apabila anda memuat turun atau menggunakan mana-mana perisian klien CakeDeliver atau mana-mana syarikat gabungannya, atau akses ke laman web mudah alih untuk menggunakan perkhidmatan kedai dalam talian kami, CakeDeliver boleh membaca maklumat yang berkaitan dengan kedudukan anda dan peralatan mudah alih yang anda gunakan, termasuk tetapi tanpa batasan untuk model peralatan, kod pengenalan peralatan, sistem operasi, resolusi dan pengendali telekom.

Sebagai tambahan kepada maklumat di atas, kami boleh mengumpul apa-apa maklumat lain mengenai anda untuk memberikan perkhidmatan kepada anda dan meningkatkan kualiti perkhidmatan kami, termasuk apa-apa maklumat yang disediakan oleh anda kepada pasukan perkhidmatan pelanggan kami, jawapan anda kepada kuesioner kami, dan apa-apa maklumat yang dikumpulkan oleh kami apabila anda berinteraksi dengan mana-mana syarikat bersekutu atau rakan kongsi CakeDeliver. Sementara itu, untuk meningkatkan keselamatan apabila anda menggunakan perkhidmatan kedai dalam talian kami, mencegah laman web phishing dari penipuan lebih tepat, dan menyekat Trojan, kami boleh menilai risiko akaun anda dengan mengetahui kebiasaan anda mengakses web dan maklumat mengenai perisian biasanya digunakan oleh anda, dan mungkin merakam beberapa URL yang kami anggap mempunyai risiko.

3. Maklumat daripada mana-mana pihak ketiga

Untuk memberi anda perkhidmatan yang lebih baik, berkualiti tinggi, lebih peribadi, atau menyediakan perkhidmatan kepada anda bersama-sama dengan CakeDeliver, atau mencegah penipuan Internet, syarikat gabungan dan rakan kongsi CakeDeliver akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan CakeDeliver mengikut undang-undang, sebarang perjanjian dengan anda , atau dengan izin anda terlebih dahulu.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang maklumat berikut tidak ditadbir oleh Polisi ini:

a) Kata kunci input anda apabila anda menggunakan perkhidmatan carian kedai dalam talian kami;

b) Data urus niaga di kedai dalam talian kami yang dikumpulkan oleh CakeDeliver apabila anda tidak memilih fungsi "Membeli Tanpa Nama" dan / atau "Menilai Secara Tanpa Nama", termasuk tetapi tidak terhad kepada tawaran, menutup maklumat dan menilai butir-butir;

c) Penilaian kredit, tindakan yang melanggar undang-undang, peraturan atau peraturan CakeDeliver, dan langkah-langkah yang diambil oleh CakeDeliver terhadap anda;

d) Nama perusahaan dan maklumat pendaftaran perindustrian dan komersil serta maklumat mengenai orang asli sebagai pengendali seperti yang dikehendaki didedahkan oleh undang-undang dan peraturan.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat

Kami mengumpul maklumat anda untuk tujuan menyediakan perkhidmatan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan. Oleh itu, kami akan menggunakan maklumat anda untuk tujuan berikut:

1. Pelbagai perkhidmatan yang anda gunakan, serta penyelenggaraan dan peningkatan perkhidmatan ini;

2. Mengesyorkan kepada anda apa-apa kandungan yang mungkin anda minati, termasuk tetapi tidak terhad untuk menghantar maklumat produk dan perkhidmatan kepada anda, atau memaparkan maklumat promosi pihak ketiga yang diperuntukkan kepada anda melalui sistem, atau berkongsi maklumat dengan rakan kongsi CakeDeliver dengan anda persetujuan terlebih dahulu supaya mereka menghantar maklumat tentang produk dan perkhidmatan mereka kepada anda;

3. Kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk mencegah, menemui dan menyiasat penipuan, sebarang tindakan yang membahayakan keselamatan, aktiviti haram, atau apa-apa tindakan lain yang melanggar mana-mana perjanjian, dasar atau peraturan kami atau mana-mana syarikat sekutu kami untuk melindungi yang sah hak dan manfaat anda, mana-mana pengguna lain kami, kami atau mana-mana syarikat sekutu kami;

4. Kami mungkin menggabungkan maklumat peribadi anda dari satu jenis perkhidmatan dengan maklumat daripada sebarang jenis perkhidmatan lain untuk memberikan anda perkhidmatan yang lebih peribadi, sebagai contoh, menggunakan, berkongsi atau mendedahkan maklumat peribadi anda untuk menyediakan anda dengan masyarakat yang lebih luas kawan;

5. Apa-apa maksud lain yang dibenarkan oleh anda.

Bagaimana Kami Berkongsi Maklumat

Kami bertanggungjawab untuk menyimpan maklumat peribadi anda sulit dan tidak akan menjual atau menyewa mana-mana maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga untuk tujuan pemasaran pihak ketiga, dengan syarat kami boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga di bawah mana-mana daripada keadaan berikut:

1. Mendapatkan persetujuan atau kebenaran anda terlebih dahulu;

2. Seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan atau organ pentadbiran atau kehakiman;

3. Berkongsi maklumat peribadi anda dengan mana-mana syarikat sekutu kami;

4. Menyediakan maklumat peribadi anda kepada rakan kongsi yang boleh dipercayai supaya mereka dapat menangani maklumat tersebut mengikut arahan kami, dasar hak privasi dan apa-apa langkah kerahsiaan dan keselamatan yang berkaitan;

5. Jika anda adalah pengadil hak intelektual yang layak dan memfailkan aduan, mendedahkan maklumat peribadi anda kepada yang dikeluhkan sebagaimana yang dikehendaki oleh yang diadukan untuk menyelesaikan pertikaian potensial pada waktunya;

6. Hanya jika kami berkongsi maklumat peribadi anda, kami dapat menyediakan perkhidmatan yang diperlukan oleh anda atau menangani sebarang pertikaian antara anda dan mana-mana pihak ketiga. Sebagai contoh, berkenaan dengan transaksi yang dibuat oleh anda dalam CakeDeliver, jika salah satu pihak melakukan semua atau sebahagian daripada kewajipannya dan memerlukan pendedahan maklumat, CakeDeliver akan memberikan pihak dengan maklumat hubungan pihak kaunter dan maklumat lain yang diperlukan ( mengikut mana-mana yang berkenaan) untuk meningkatkan penyempurnaan urus niaga atau menyelesaikan sebarang pertikaian;

7. Jika anda melanggar undang-undang dan peraturan Malaysia atau perjanjian berkaitan atau peraturan CakeDeliver, mendedahkan kepada mana-mana pihak ketiga apabila perlu; atau

8. Melindungi hak dan faedah sah CakeDeliver dan pihak-pihak atau penggunanya yang berkaitan.

Penggunaan Cookie

Untuk memberikan anda pengalaman yang lebih mudah, apabila anda mengakses laman web kedai kami yang berkaitan atau menggunakan perkhidmatan kedai dalam talian kami, kami mungkin mengenal pasti identiti anda melalui fail data kecil. Dengan cara ini, kami dapat membantu anda meninggalkan memasukkan maklumat pendaftaran yang ada atau menilai keselamatan akaun anda. Fail-fail data ini mungkin Cookie, Flash Cookie atau storan setempat yang disediakan oleh penyemak imbas atau aplikasi gabungan anda (selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai "Cookie").

Sila faham bahawa beberapa perkhidmatan kami hanya tersedia melalui "Cookie". Sekiranya dibenarkan oleh pelayar atau perkhidmatan pelayar tambahan anda, anda boleh meminda tahap penerimaan anda kepada Cookie atau menolak Cookie di kedai kami, yang mungkin mempengaruhi akses anda yang selamat ke laman web yang berkaitan di kedai dalam talian kami atau penggunaan perkhidmatan kedai dalam talian kami di bawah tertentu keadaan.

Selalunya beberapa imej elektronik (dipanggil "fail GIF" dan lain-lain) di laman web. Penggunaan kuki boleh membantu laman web mengira bilangan pengguna yang menyemak imbas halaman web atau mengakses kuki tertentu. Kami akan menggunakan kuki untuk mengumpul maklumat mengenai anda melayari halaman web, seperti alamat laman web yang anda lawati, kedudukan halaman rujukan yang anda akses sebelumnya, tempoh semasa anda berhenti pada halaman, persekitaran penyemakan imbas anda dan paparan persediaan.

Penyimpanan Maklumat

Maklumat peribadi anda dan data yang dikumpul oleh CakeDeliver akan disimpan di pelayan CakeDeliver dan (atau) syarikat gabungannya. Maklumat dan data ini boleh dihantar ke negara atau wilayah tempat anda berada atau tempat CakeDeliver mengumpul maklumat dan data sedemikian, dan akan diakses, disimpan dan dipaparkan di tempat tersebut.

Perlindungan Maklumat Peribadi Anda

Untuk menjamin keselamatan maklumat peribadi anda dan mencegahnya daripada didedahkan, rosak atau hilang, kami akan mengambil langkah-langkah fizikal, elektronik dan pengurusan untuk melindungi maklumat anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada SSL, penyulitan penyimpanan dan kawalan ke atas akses ke pusat data. Kami juga secara ketat menguruskan pekerja atau kontraktor yang boleh mengakses maklumat peribadi anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada penggunaan kawalan kapasiti berasaskan pasca, menandatangani perjanjian kerahsiaan dengan mereka, dan menyelia operasi mereka. CakeDeliver akan menggunakan semua teknologi yang ada untuk melindungi maklumat peribadi anda dan mencegah maklumat peribadi anda daripada didedahkan, rosak atau hilang.

Akaun anda mempunyai fungsi perlindungan keselamatan. Sila simpan akaun dan kata laluan anda dengan betul. CakeDeliver akan mengambil langkah keselamatan seperti cadangan dalam pelayan lain dan penyulitan kata laluan untuk menjamin bahawa maklumat peribadi anda tidak akan hilang, disalahgunakan atau diubah. Walau apa pun langkah keselamatan tersebut, anda diingatkan bahawa tidak ada "langkah keselamatan yang sempurna" dalam rangkaian maklumat.

Apabila anda menggunakan perkhidmatan kedai dalam talian kami untuk melibatkan diri dalam urus niaga dalam talian, anda perlu mendedahkan maklumat peribadi anda kepada rakan niaga atau pihak kaunter berpotensi, seperti cara hubungan atau kod pos. Sila simpan maklumat peribadi anda dengan betul dan hanya dedahkan kepada orang lain apabila perlu. Sekiranya anda mendapati bahawa maklumat peribadi anda didedahkan, terutamanya akaun atau kata laluan anda, sila hubungi khidmat pelanggan CakeDeliver dalam masa sehingga CakeDeliver dapat mengukur langkah-langkah yang relevan.

Perlindungan Juvana

Kami tidak akan sengaja mengumpulkan maklumat mengenai juvana atau nasihat mana-mana juvana untuk menggunakan perkhidmatan kami. Kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang dan diluluskan oleh penjaga, remaja itu tidak boleh mendaftarkan akaun atau menghantar nama, alamat, telefon atau alamat e-mel kepada kami. Sekiranya kami mengumpul sebarang maklumat mengenai anak remaja secara lalai, kami akan memadamkan secepat mungkin apabila kami sedar. Jika anda berfikir bahawa kami mungkin memegang maklumat dari atau pada mana-mana juvana, sila hubungi kami.